Reference

Od roku 1991 založila COPRA v České republice několik desítek společností a podporovala je při jejich rozvoji.

Do konce roku 2012 bylo pod vedením Ing. Jana Voseckého úspěšně zakončeno více jak 60 projektů souvisejících s nákupem podílů firem, hledáním strategických partnerů a opatřováním vlastního kapitálu.

Vybrané projekty realizované pod vedením Ing. Jana Voseckého (1991-2012):

Poradenství při hledání partnera, založení firmy, převzetí aktiv a integrace výrobního závodu v jižních Čechách, vedení nové dceřiné společnosti v prvních letech.
Poradenství při přípravě a provedení expanze v Čechách, poradenství při různých projektech v Čechách
Strategické poradenství, vybudování sítě kontaktů, akviziční proces při získávání blokační minority, na dvou regionálních distributorech elektrického proudu. Poradenství při získávání většinového akciového podílu.
Strategické poradenství, vybudování sítě kontaktů, akviziční proces při získávání blokační minority, na dvou regionálních distributorech plynu. Poradenství při získávání většinového akciového podílu.
Distributor elektřiny
Poradenství při prodejním procesu části podniku. Školení managementu a personální školení.
Telekomunikační operátor
Podpora české telekomunikační firmy při hledání mezinárodního partnera. Koordinace mezinárodní skupiny akcionářů složené ze dvou německých a osmi českých firem.
Založení české dceřinné firmy, její doprovázení v prvních letech činnosti a zprostředkování investičních příležitostí.
Poradenství při organizačních změnách/reorganizaci zahraničního majetkového podílu.
Poradenství při hledání strategického partnera pro části koncernu.
Poradenství při koupi české firmy zabývající se výstavbou silnic.
Poradenství při hledání místa výrobního závodu společnosti, založení firmy a podpora při rozvoji stavební firmy v oblasti stavby ocelových hal.
Český výrobce elektrických dílů pro automobilový průmysl
Poradenství managementu, příprava na nadcházející privatizaci.
Poradenství při integraci moravského výrobního podniku, tvorba mezinárodního týmu, interkulturní komunikace.
Doprovázení při procesu Due Diligence české strojírenské firmy.
Poradenství při založení a výstavbě české výrobní firmy. Podpora při činnosti firmy. Interims management.
Těžební společnost
Založení zastoupení v ČR, hledání a poradenství při získávání lomů, pískových a štěrkových dolů. Podpora vedení a činnosti firmy. Interims management.
Zprostředkování nemovitosti pro výstavbu benzínové čerpací stanice v Praze.
Hledání sídla, založení dceřiné společnosti, integrace a vedení společnosti v prvních fázích činnosti (Interims management).
Finanční ústav
Poradenství při založení pojišťovací společnosti a získání licence k podnikání, podpora při zahájení provozu.
Rakouský papírenský koncern
Poradenství pro výrobce obalů při založení společnosti a při vybudování odbytové sítě v ČR.
Poradenství jednomu z největších rakouských výrobců nábytku při hledání sídla firmy, založení 100% dceřiné společnosti v ČR. Podpora při mezikulturní komunikaci a výstavbě organizační struktury. Příprava rakouského týmu na akvizici v ČR.
Majitel velkoobchodu
Doprovázení při prodeji soukromé velkoobchodní firmy v ČR strategickému investorovi.
Založení nové firmy a doprovázení při zahájení činnosti. Interims management.
Poradenství při vyčlenění chemického závodu ze stávajícího českého koncernu. Doprovázení při procesu koupě.
Český výrobce polstrovaného nábytku
Příprava a provedení prodejního procesu firmy, včetně nalezení strategického partnera, který převzal 100% podílů.
Rakouský papírenský koncern
Vyhledání a převzetí české papírenské firmy.
Velkoobchod sanitárním zbožím
Vyhledání a poradenství při převzetí tří velkoobchodních firem.
Poradenství při prodeji teplárny
Vypracování informačního memoranda, oslovení investorů, jednání o prodeji a prodej jednomu z investorů.
Centrální zásobování teplem pro obec
Poradenství při převzetí provozu a financování centrálního zásobování teplem pro obec. Podpora obce při převzetí zařízení centrálního zásobování teplem od provozovatele v insolvenci a zajištění leasingového financování.
Sanace kotelen
Poradenství při sanaci 5 odstavených kotelen a jejich příprava na prodej a jiné využití. Po vybudování nových zdrojů pro vytápění, bylo třeba prodat využitelné zařízení, původní objekty vyklidit a připravit pro nové využití.