Impressum

Copyright

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, stejně tak i jejich uspořádání na těchto internetových stránkách podléhají ochraně autorských práv a ostatním zákonům o ochraně. Obsah těchto internetových stránek nesmí být pro komerční účely kopírován, rozšiřován, měněn a též nesmí být dostupný třetím osobám. Některé strany navíc obsahují obrázky, jehož práva vlastní třetí osoby.

COPRA nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost nebo úplnost informací, které tyto stránky obsahují. Totéž platí pro obsah interních internetových stránek, na které tyto internetové stránky přes hypertextové odkazy přímo nebo nepřímo upozorňují, a na které COPRA nemá žádný vliv. Za obsah odkazovaných internetových stran je výhradně zodpovědný jejich provozovatel.

Firma

COPRA spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze Oddíl C, vložka 90415

Adresa:

COPRA spol. s r.o
1. máje 291/7
250 67 Klecany
Praha-Východ

IČ: 13497669
DIČ: CZ13497669

Web: www.copra.cz

Email: info@copra.cz

Zastoupení:
Ing. Jan Vosecký
jednatel

Výpis z živnostenského rejstříku

Dokument 1

Dokument 2

Dokument 3